خدمات تصویربرداری پزشکی

dental radiology

ماموگرافی

ماموگرافی دیجیتال پیشرفته زیمنس

radiology

سی تی اسکن

دستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس

ام آر آی

ام آر آی عمومی و تخصصی با دستگاه 1.5 تسلا

dental radiology

رادیولوژی دندان (OPG)

OPG و تک دندان دیجیتال

radiology

رادیولوژی

دیجیتال ساده و رنگی

سونوگرافی

انواع سونوگرافی‌های تخصصی سه بعدی، آنومالی و …

radiology

بیوپسی پروستات

تشخیص سرطان پروستات

breast biopsy

بیوپسی پستان

تشخیص سرطان سینه

Bone Density test

سنجش تراکم استخوان

طیف ستون فقرات بدن