ماموگرافی سه بعدی چیست؟ بررسی مزایا و عوارض آن

ماموگرافی سه بعدی چیست؟ بررسی مزایا و عوارض آن

بانوان 40 ساله و بالاتر باید آزمایش ماموگرافی را برای کمک به تشخیص سرطان سینه شروع کنند. اکنون به لطف ماموگرافی سه بعدی می‌توان به تشخیص دقیق‌تر سرطان سینه کمک کرد. این فناوری یک ابزار پیشرفته است که روی سینه‌های بانوان حرکت می‌کند تا بررسی عمیق‌تر را انجام دهد و...