سی تی کولونوسکوپی چیست؟ خطرات و مزایای آن چیست؟

سی تی کولونوسکوپی چیست؟ خطرات و مزایای آن چیست؟

سی تی کولونوسکوپی، ویرچوال کلونوسکوپی یا کولونوسکوپی مجازی یک روش جديد راديولوژی جهت جستجو پولیپ‌های کولون (روده بزرگ) يا سرطان‌های مربوط به آن است که از سی تی اسکن با دوز کم اشعه استفاده می‌شود. این نوع کولونوسکوپی تشخیصی اغلب برای آن دسته از افراد میانسال توصیه...