باریم انما: کاربرد، نحوه آزمایش و خطرات

باریم انما: کاربرد، نحوه آزمایش و خطرات

باریم انما (Barium enema) یا تنقیه باریم، به پزشکان اجازه می‌دهد تا دستگاه گوارش تحتانی شما را بررسی کنند. در این روش، باریم به‌عنوان ماده حاجب از طریق مقعد وارد رکتوم (راست‌روده) شده و همزمان رادیولوژیست به کمک دستگاه اشعه ایکس از کولون (روده بزرگ) تصویر می‌گیرد. از...