تشخیص ضربه مغزی با سی تی اسکن

تشخیص ضربه مغزی با سی تی اسکن

تشخیص ضربه مغزی می‌تواند با سی تی اسکن و سایر تصویربرداری‌ها انجام ‌شود. پزشکان معمولاً برای سنجش میزان آسیب به جمجمه و مغز از سی تی اسکن کمک می‌گیرند. در این مقاله به چگونگی تشخیص با این روش تصویربرداری می‌پردازیم. سی تی اسکن چیست؟ سی تی اسکن یک روش تصویربرداری است...