ام آر آی سینه یا ام آر ماموگرافی چیست؟

ام آر آی سینه یا ام آر ماموگرافی چیست؟

ام آر آی سینه یا ام آر ماموگرافی یا ام آر آی پستان یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه زنان است. تشخیص سرطان سینه با استفاده از روش‌‌های سونوگرافی، ماموگرافی و یا ام آر آی انجام می‌شود. ام آر آی سینه روشی مکمل و کامل کننده ماموگرافی برای تشخیص سرطان و...