ام آر آنژیوگرافی (MRA) چیست؟

ام آر آنژیوگرافی (MRA) چیست؟

ام آر آنژیوگرافی، به انگلیسی Magnetic Resonance Angiography (MRA)، یک اقدام پزشکی موثر در تشخیص برخی از بیماری‌های عروقی است. بسیاری از بیماران مغزی و افرادی که مشکلاتی را در عروق مغز خود دارند، بنا به تشخیص پزشک، ام آر آنژیوگرافی مغز انجام می‌دهند. ام آر آنژیوگرافی،...