چه کسانی باید ماموگرافی کنند؟ زمان مناسب ماموگرافی

چه کسانی باید ماموگرافی کنند؟ زمان مناسب ماموگرافی

آیا اطلاعات کافی و به‌روزی در مورد زمان مناسب ماموگرافی در دست دارید؟ آیا چیزی در مورد ماموگرافی و غربالگری سرطان پستان بانوان شنیده‌اید؟ غربالگری سرطان پستان به این معنا است که سینه‌های زنان را از نظر سرطان، قبل از بروز علائم یا نشانه‌های این بیماری ترسناک و...